Databank belastingprocedures

Zoek in de databank de voor u relevante procedures inclusief uitspraken op bezwaar of standpunten van de Belastingdienst.

Met het zoekveld "Categorie" maakt u een keuze tussen "Procedure" en "Standpunt Belastingdienst".

Met het zoekveld "Status" kiest u voor "Unieke content van Bezwaarportaal" of "Ook elders gepubliceerd". Unieke content zijn aangemelde procedures of standpunten van de Belastingdienst die alleen bij Bezwaarportaal zijn gepubliceerd.

U kunt meerdere zoekcriteria (tegelijk) selecteren.

Heeft u inhoudelijke vragen? Stuur een email naar redactie@bezwaarportaal.nl of neem telefonisch contact met ons op.

1 NIEUWSBRIEVEN ARCHIEF

Archief met alle nieuwsbrieven van Bezwaarportaal inclusief nieuwsbrieven die alleen aan abonnees zijn verzonden.
Categorie: Nieuwsbrieven
Status: Unieke content Bezwaarportaal
Onderwerp: Diversen

Abonneren

2 Havenliggelden en omzetbelasting

Btw-tarief en liggelden voor waterplaatsen.
Categorie: Procedure
Status: Unieke content Bezwaarportaal
Onderwerp: Omzetbelasting

Abonneren

3 KOR en verhuur vakantiewoning door niet-ingezetene

Vakantiewoning, recreatieve verhuur, kleine ondernemersregeling in de Wet op de omzetbelasting 1968, vaste inrichting en niet in Nederland woonachtige ondernemer.
Categorie: Procedure
Status: Unieke content Bezwaarportaal
Onderwerp: Omzetbelasting

Abonneren

4 Omzetbelasting en restaurants

Restaurants, samengestelde dienst, spijzen en dranken (maaltijden).
Categorie: Procedure
Status: Unieke content Bezwaarportaal
Onderwerp: Omzetbelasting

Abonneren

5 AB-claim bij overlijden en toerekening lijfrente aan ondernemings- of beleggingsvermogen

AB-claim bij overlijden, ondernemings- en beleggingsvermogen, toerekening lijfrenteverplichting, historisch-causaal verband of ander verband
Categorie: Standpunt Belastingdienst
Status: Unieke content Bezwaarportaal
Onderwerp: Inkomstenbelasting

Abonneren

6 Box 3-heffing (Belasting over spaargeld)

Vermogensrendementsheffing. Forfaitair rendement leidt tot buitensporig zware last. Schending van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.
Categorie: Procedure
Status: Ook elders gepubliceerd
Onderwerp: Inkomstenbelasting

Abonneren

7 Verzekeringsplicht partner dga per 1 januari 2016

Verzekeringsplicht werknemersverzekeringen partner dga, regeling aanwijzing dga per 1 januari 2016.
Categorie: Standpunt Belastingdienst
Status: Unieke content Bezwaarportaal
Onderwerp: Werknemersverzekeringen

Abonneren