Procedure "Belasting over spaargeld"

Zwolle, 7 april 2015. Op vrijdag 3 april 2015 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan (zie ook: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:812, rechtsoverweging 2.3.1 en 2.3.2). Uit die uitspraak kan worden afgeleid dat de inkomstenbelasting die in Nederland over vermogen wordt betaald wel eens onrechtmatig zou kunnen zijn.

Wat is het geval?
Sinds 1 januari 2001 betaalt iedereen 1,2% belasting over zijn vermogen (de zogenoemde vermogensrendementsheffing). De wetgever nam hierbij aan dat over een reeks van jaren zonder al teveel een risico een rendement kon worden behaald van 4%. Over dat rendement wordt jaarlijks 30% belasting geheven. Voorgaande resulteert in een belastingdruk van 1,2% over het vermogen. Als gevolg van de lage rente kan voornoemd rendement niet worden gerealiseerd. Dit heeft tot gevolg dat de belastingdruk op rente soms hoger is dan 100%. De Hoge Raad lijkt nu een signaal af te geven dat dit mogelijk onrechtmatig is. Of dat echt het geval is zal later duidelijk moeten worden omdat in het geval waarin de Hoge Raad uitspraak deed deze stelling niet is ingenomen.

Wanneer is bezwaar maken zinvol?
Vooruitlopend op de belastingprocedures die lopen en/of zullen worden opgestart kunt u bezwaar maken (en de verjaringstermijn stuiten) indien u inkomstenbelasting betaalt over uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen.

Het is alleen zinvol om bezwaar te maken indien uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen op uw definitieve aanslag hoger is dan het heffingsvrije vermogen én de bezwaartermijn nog niet is verstreken. Als uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen nihil (0) is heeft het geen zin om bezwaar te maken. Een voorbeeld vindt u hier. In dit voorbeeld is het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen nihil en heeft bezwaar maken geen zin. De bezwaartermijn staat op de voorzijde van de definitieve aanslag. Een voorbeeld vindt u hier. In dit voorbeeld is de bezwaartermijn verstreken en heeft bezwaar maken geen zin.

U kunt ook bezwaar maken tegen definitieve aanslagen die nu worden opgelegd maar betrekking hebben op oude jaren! Daarnaast kunt u altijd de verjaringstermijn van uw vorderingen stuiten door een stuitingsbrief te sturen voor belastingaanslagen waarvan de bezwaartermijn is verstreken. Daarmee houdt u de mogelijkheid open om later aansluiting te zoeken bij een (collectieve) civiele procedure. Deze procedure zal mogelijk worden opgestart indien de belastingprocedures met een gunstig resultaat worden afgesloten. In een eventuele civiele procedure zal een schadevergoeding worden geclaimd voor jaren waarover belastingaanslagen zijn opgelegd waarvan de bezwaartermijn is verstreken.

Let op: bij besluit d.d. 26 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën alle bezwaarschriften aangewezen als "massaal bezwaar". Daarmee hoeft onder voorwaarden geen bezwaar meer te worden aangetekend om uw rechten veilig te stellen. Dit besluit heeft echter alleen betrekking op de situatie dat uw vermogen (enkel) bestaat uit spaargeld. In andere situaties kunt u overwegen alsnog bezwaar (en beroep) aan te tekenen. Daarnaast biedt het besluit geen tegemoetkoming voor aanslagen waarvan de bezwaartermijn (op 26 juni) al is verstreken. Daarvoor zou u nog een stuitingsbrief kunnen versturen. Indien u zich aanmeldt houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen en ontvangt u een complete informatieset.

Aanmelden procedure "Belasting over spaargeld"

Wilt u gemotiveerd bezwaar maken en de verjaringstermijn stuiten? Meldt u dan aan via onderstaand aanmeldingsformulier. Daarna ontvangt u een e-mail waarin uw aanmelding wordt bevestigd en waarin u wordt verzocht eenmalig € 49 over te maken. Na de ontvangst van uw betaling zenden wij u per e-mail alle informatie toe waarmee u zelf gemotiveerd bezwaar kunt maken en de verjaringstermijn kunt stuiten. Daarna houden wij u per e-mail op de hoogte over het verdere verloop van de procedures en de stappen die u kunt ondernemen.

Wij vragen van u in dit geval een eenmalige bijdrage. Dus ongeacht hoelang de procedures lopen betaalt u nooit meer dan € 49 (inclusief btw). Andere kosten zoals o.a. griffierecht indien u in beroep gaat bij de Rechtbank komen voor uw eigen rekening. Wij zullen u niet benaderen voor vrijwillige bijdragen. De voorwaarden voor aanmelding van deze procedure vindt u hier.

Mocht u niet zelf bezwaar willen maken dan kunt u zich wenden tot één van de volgende accountants- en belastingadvieskantoren: klik hier voor een overzicht.

 

Aanmeldingsformulier

 

Contactformulier

Vragen?
Wij beantwoorden geen individuele vragen en geven geen advies. U kunt uw vragen wel aan ons voorleggen (redactie@bezwaarportaal.nl). 
Periodiek sturen wij aan iedereen die zich heeft aangemeld voor de procedure een FAQ waarin alle vragen worden beantwoord.