FAQ

  • Waarom is Bezwaarportaal opgericht?

Bezwaarportaal publiceert informatie over procedures in belastingzaken vanaf het moment dat het eerste bezwaarschrift is ingediend en er nog geen rechterlijke uitspraken zijn gepubliceerd. Ook uitspraken op bezwaar waarbij wordt tegemoet gekomen aan het bezwaar van de adviseur worden gepubliceerd. Als richtlijn voor publicatie geldt dat de procedure of uitspraak op bezwaar relevant moet zijn voor andere belastingplichtigen. Hiermee wil Bezwaarportaal de informatieachterstand van adviseurs opheffen. Meer informatie over de missie van Bezwaarportaal vindt u hier.

 

  • Hoe werkt deze site?

Als adviseur kunt u een jaarabonnement afsluiten (klik hier). Daarmee heeft u toegang tot alle informatie op de databank die voor u en uw cliënten van belang is! Deze informatie stelt u in staat namens uw cliënten tijdig bezwaar aan te tekenen.

Wilt u nog geen jaarabonnement? Dat kunt u zich hier inschrijven voor de gratis nieuwsbrief. Mochten er nieuwe procedures worden gepubliceerd dan blijft u daarvan op de hoogte via de nieuwsbrief.

 

  • Welke documenten kan ik op de (afgesloten) databank vinden?

Een korte beschrijving van de inhoud van de databank vindt u hier.

 

  • Hoe blijft ik op de hoogte van de ontwikkelingen van een proefprocedure?

U kunt inloggen op de databank. Daarnaast verstuurt Bezwaarportaal regelmatig per e-mail een nieuwsbrief.

 

  • Kan ik tussentijds het aantal users verhogen?

Ja, dat kan. Stuur hiervoor een e-mail naar: info@bezwaarportaal.nl. Bezwaarportaal kan u voor het lopende jaar een aanvullende factuur sturen voor de periode waarin u met extra users gebruik kunt maken van de databank. Bij de volgende jaarfactuur wordt met het aantal nieuwe gebruikers direct rekening gehouden.

 

  • Kan ik tussentijds het aantal users verlagen?

U kunt met ingang van de volgende jaarfactuur het aantal users laten verlagen door vooraf een e-mail te sturen naar: info@bezwaarportaal.nl. Gedurende het lopende jaar blijft het aantal gebruikers ongewijzigd.

 

  • Hoe kan ik een abonnement opzeggen?

Stuur een e-mail naar: info@bezwaarportaal.nl.

Bezwaarportaal stuurt de jaarfactuur voorafgaande aan de nieuwe jaarperiode. Daarmee heeft u na betaling recht op één jaar toegang tot de databank.

In het eerste jaar kunt u het abonnement opzeggen tegen het einde van de abonnementsperiode van één jaar met inachtneming van een opzegperiode van één maand. Daarna wordt het jaarabonnement automatisch omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd en geldt er een opzegtermijn van zes maanden.